מעיין החינוך התורני

מתוך דאגה כנה לעתידו ורמתו הרוחנית של הדור הבא, קמה רשת "מעיין החינוך התורני". ההחלטה וההקמה נעשו על ידי מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, ועמו להבדיל בין חיים לחיים הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, והגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל.

 

רשת מעיין החינוך התורני היא ספינת הדגל של תנועת ש"ס, ואחת הסיבות והמטרות המרכזיות לשמה הוקמה תנועת ש"ס. להעמיק את הערכים היהודיים ולהעניק חינוך שורשי וערכי לילדי ישראל.

 

רשת החינוך התורנית, היא רשת ענפה הפרושה בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה שבצפון ועד אילת שבדרום. בתלמודי התורה ובבתי הספר של רשת החינוך, מתחנכים למעלה מ- 40.000 כ"י, ובה מקבלים חינוך יהודי אמיתי ברוח ישראל סבא, תוך שימת דגש על מידות ודרך ארץ, לצד תוכניות לימוד ברמה גבוהה במיוחד.

 

יצויין כי עד לפני כ- 25 שנה, החינוך העצמאי הייתה הרשת היחידה שפעלה לתלמידים ותלמידות מקרב הציבור החרדי-ספרדי. אופי החינוך בה היה בסגנון האשכנזי ובנוסף עלו טענות רבות של קיפוח ואפליה על רקע עדתי במוסדות אלו. כחלק מפתרון בעיה זו הוקמה רשת החינוך כמארג בו מתחנכים רבבות תלמידים ותלמידות מבני הציבור הספרדי, מונהגת בה השיטה הספרדית אותה הנחילה ההנהגה הרוחנית הספרדית. 

 

תוכן הלימודים ברשת הוא זהה לזה שב'חינוך העצמאי' אך התפילה וההלכות הן לפי הפסיקה הספרדית. כמו כן, תוכניות לימוד נוספות מיושמות בהוראתם והמלצתם של מועצת חכמי התורה. גם ההווי ההליכות וההתהלכות נערכות כאן באופן המוקיר את המורשת של עדות המזרח ואת אורח חייהם המפואר והעשיר ברוח.

 

את מדיניותה של הרשת ותוכניות הלימוד, מתווים מועצת חכמי התורה והעומד בראשם מרן הגאון  רבי עובדיה יוסף שליט"א אשר מינו את חברי הנהלה לרשת, והם אלו אשר מקבלים החלטות מעשיות על דרכי הלימוד במוסדות, הנהגה, פעילות, יישום וניהול שוטף, החלטות המתבצעות בכל מאות המוסדות, תלמודי תורה, בתי הספר וגני הילדים.

 

יו"ר ההנהלה הוא הרה"ג הרב משה מאיה שליט"א. מנכ"ל רשת "מעיין החינוך התורני" הוא הרב יואב בן צור, אשר משמש בתפקיד זה משנת 2006. לפני כן שימש כמנכ"ל הרב אלון אלבז, 2001-2006. הרב אשר אוחנה, 1999-2001  הרב יעקב חמד, 1996-1999. כאשר לפני כן שימש כמנכ"ל הרב משה אלמליח, והמנכ"ל הראשון היה הרב ראובן דנגור. 

 

ב-2002 הוחלט מטעם הממשלה שיוצמד לרשת חשב מטעם משרד האוצר. אולם למרות זאת נקלעה הרשת לחובות וקשיים כספיים כתוצאה מקיצוץ רוחבי בכל המוסדות.

ב-2004 הקים מרן הגר"ע יוסף שליט"א "קרן לחינוך ילדי ישראל" על מנת לאסוף תרומות לפיתוח ה"רשת". הרב נסע מספר פעמים לחו"ל בכדי לגייס תרומות למוסדות החינוך, בדיוק כפי שעשה לפני כ- 30 שנה עבור מוסדות החינוך העצמאי, לאחר ביסוסה ותפקודה של הרשת באופן יוצא מן הכלל, הצטרפו מוסדות רבים לשורותיה, ואפילו מוסדות אשכנזיים מוכרים שמצאו כאן רשת ביטחון חינוכית מצוינת ומהימנה.

 

לרשת ישנם מוסדות חינוך רבים, קרוב ל- 700 בתי ספר ברחבי הארץ.  בימים אלו, שנת הלימודים תשע"ב,  מלאו 25 שנה לרשת מעיין החינוך התורני. במקביל לחגיגות הנערכים במוסדות בכל רחבי הארץ מעבר לחגיגות המרכזיות, גאה הרשת להציג הישגים רבים בכל התחומים, ובעיקר גאוותנו על התלמידים והמוסדות הרבים המצטרפים משנה לשנה לשורות הרשת החינוכית המוצלחת.