ברכות ואיחולים
(30/08/2012)
ברכת מזל טוב שלוחה בזאת לחה"כ הרב נסים זאב שליט"א לרגל חתונת בנו דוד עב"ג אסתר בת הרה"ח מנשה מלכה שליט"א
ענבי הגפן בענבי הגפן
(27/08/2012)
ברכות לבביות שלוחות לחה״כ אמנון כהן יו״ר וועדת הפנים והגנת הסביבה לרגל הולדת הנכד נוריאל נ״י

יהי רצון שהוריו ירוו ממנו רוב נחת ויזכו לגדלו לתורה חופה מצוות ומעשים טובים

מאחלים

יו"ר התנועה אליהו ישי
מנכ"ל התנועה נתנאל לסרי